Café Fluss - Jubileumsparken

Det är med stor sorg vi måste meddela att Älvstranden Utveckling har sagt upp vårt avtal.

Läs vår berättelse här om hur vi som liten aktör satsat allt vi har för att förverkliga stadens egna vision